Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer Desigh en Realisatie:www.websitesmoneyandmore.nl
Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer Desigh en Realisatie:www.websitesmoneyandmore.nl
Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer Desigh en Realisatie:www.websitesmoneyandmore.nl
Dorp Steenwijksmoer

Nieuws

10 Februari 2020 Op 27 Januari 2020 hebben wij onze jaarlijkse jaarvergadering in het Dorpshuis “De Schalm” gehouden. Deze vergadering hebben we gecombineerd met de jaarlijkse wijk en dorpenronde. Door op onderstaande links te drukken heeft u inzage in de notulen van deze vergadering en het jaarverslag 2018 van onze secretaris. Notulen Jaarvergadering 2020 Jaarverslag secretaris 2019 23 July 2019 Op 18 juni heeft de ledenvergadering van de BSV plaatsgevonden. Voor de notulen van deze ledevergadering kunt u op deze link klikken: notulen ledenvergadering BSV 18 juni 2019 6 Februari 2019 Op 29 Januari 2019 heeft onder zeer grote belangstelling de presentatie van het Glasvezelnet Zuidenveld plaatsgevonden. Voor 1 april 2019 moeten er 40 % abbonnees zich hebben aangemeld om het glasvezelproject te laten doorgaan. Dus meld je aan als abbonnee. Kijk voor meer informatie en aanbieders op de website van Glasvezelnet Zuidenveld. 6 Februari 2019 Op 30 januari is de petitie, die 550 keer is ondertekend, tegen de bouw van 29 ha zonneparken bij Steenwijksmoer aan de wethouder Jeroen Huizing overhandigt. Zie het bericht in op de website van Huis aan Huis voor meer info en foto’s 27 Januari 2019 Op 21 Januari 2019 hebben wij onze jaarlijkse jaarvergadering in het Dorpshuis “De Schalm” gehouden. Deze vergadering hebben we gecombineerd met de jaarlijkse wijk en dorpenronde. Deze avond was levendig door de spelende punten als zonneparken en glasvezel. Door op onderstaande links te drukken heeft u inzage in de notulen van deze vergadering en het jaarverslag 2018 van onze secretaris. Notulen Jaarvergadering 2019 Jaarverslag secretaris 2018 23 December 2018 Ook tegen een zonnepark van in totaal 116 voetbalvelden in Steenwijksmoer ? Teken dan nu de petitie en klik op deze link. Vergeet niet om de link te bevestigen die je daarna in de mailbox ontvangt. Pas dan wordt je ondertekening geregistreerd. Meerdere gezinsleden ? Dan graag iedereen laten ondertekenen, we willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen !!! Dank names Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer 30 Oktober 2018 Informatiebijeenkomst Zonneparken WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018 AANVANG: 19.30 UUR DORPSHUIS DE SCHALM Klik op deze link naar het huis aan huis artikel voor meer informatie 15 Juni 2018 Onze nieuwsbrief juni 2018 is uit met informatie van o.a. de uitnodiging voor de thema avond zonneparken op 18 juni, de wervingscampagne vrijwilligers, de agenda en een omschrijving van de projecten die meedoen in het kader van het Dorpsbudget. U kunt stemmen op de projecten door het bijgevoegde stemformulier in te vullen. Klik hier voor de Nieuwsbrief, klik hier voor het stembiljet en klik hier voor de flyer ontmoetingsmarkt. Stem en kom allemaal naar de thema avond en de ontmoetingsmarkt vrijwilligers !!!!! 2 Mei 2018 Op 30 april zijn een aantal bestuursleden van PB bij de gemeente geweest in verband met de vragen vanuit Steenwijksmoer rondom de op te stellen beleidsregel voor zonneparken. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-60221.html De huidige structuurvisie van de gemeente was onduidelijk over de regels voor zonneparken. Daarom wordt er een beleidsregel opgesteld. De gemeente wijst nu een zoekgebied aan waar eventueel mogelijkheden zijn voor het opzetten van een zonnepark. Er is tot en met 3 mei de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Hierin kunt u aangeven wat u van de beleidsregel vind. De gemeente gaat vervolgens de zienswijze beoordelen en wordt de zaak voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders. Burgemeester en Wethouders stellen al dan niet gewijzigd, de beleidsregel vast. Plaatselijk Belang dient zelf een zienswijze in, omdat in onze ogen Steenwijksmoer onevenredig wordt belast met de zonneparken ten opzicht van de rest van de gemeente. 29 Maart 2018 Op 5 Maart 2018 hebben wij onze jaarlijkse vergadering gehouden. Op deze goed bezochte vergadering zijn vele punten aan de orde geweest. Klik hier voor het secretariele jaarverslag 2017 ,de notulen en de presentatie inzake glasvezel besproken in deze vergadering.
Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer
Volg het laatste nieuws op de Facebook pagina Dorp Steenwijksmoer