Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer Desigh en Realisatie:www.websitesmoneyandmore.nl
Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer Desigh en Realisatie:www.websitesmoneyandmore.nl
Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer Desigh en Realisatie:www.websitesmoneyandmore.nl
                Dorp Steenwijksmoer

Nieuws

6 Februari 2019 Op 29 Januari 2019 heeft onder zeer grote belangstelling de presentatie van het Glasvezelnet Zuidenveld plaatsgevonden. Voor 1 april 2019 moeten er 40 % abbonnees zich hebben aangemeld om het glasvezelproject te laten doorgaan. Dus meld je aan als abbonnee. Kijk voor meer informatie en aanbieders op de website van Glasvezelnet Zuidenveld. 6 Februari 2019 Op 30 januari is de petitie, die 550 keer is ondertekend, tegen de bouw van 29 ha zonneparken bij Steenwijksmoer aan de wethouder Jeroen Huizing overhandigt. Zie het bericht in op de website van Huis aan Huis voor meer info en foto’s 27 Januari 2019 Op 21 Januari 2019 hebben wij onze jaarlijkse jaarvergadering in het Dorpshuis “De Schalm” gehouden. Deze vergadering hebben we gecombineerd met de jaarlijkse wijk en dorpenronde.  Deze avond was levendig door de spelende punten als zonneparken en glasvezel. Door op onderstaande links te drukken heeft u inzage in de notulen van deze vergadering en het jaarverslag 2018 van onze secretaris. Notulen Jaarvergadering 2019 Jaarverslag secretaris 2018   23 December 2018 Ook tegen een zonnepark van in totaal 116 voetbalvelden in Steenwijksmoer ? Teken dan nu de petitie en klik op deze link. Vergeet niet om de link te bevestigen die je daarna in de mailbox ontvangt. Pas dan wordt je ondertekening geregistreerd. Meerdere gezinsleden ? Dan graag iedereen laten ondertekenen, we willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen !!! Dank names Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer 27 November 2018 Voel je je betrokken bij ons dorpshuis, kom dan naar onze gezellige avond met een hapje en een drankje in het café van het dorpshuis op vrijdag 30 november van 20:00 uur tot 23:00 uur. 26 November 2018 Op verzoek van de initiatiefnemers van de Rode Draad gaarne jullie aandacht voor het onderstaande: Graag willen we u van harte uitnodigen! Ditmaal voor de vogelkijkhut die als afronding van het project "De Rode Draad" op 15 december zal worden geopend. Dit initiatief is op 15 september jl. onder veel belangstelling van start gegaan en wij zijn blij dat we op 15 december de vogelkijkhut ook officieel kunnen openen.   Waarvoor: Opening Vogelkijkhut onderdeel van de wandelroute "De Rode Draad" Wanneer :  zaterdag 15 december 2018 om 15.30 uur. Waar:          Aalden,  Aalder Esch, locatie: zie kaart.   Voor de organisatie vinden we het prettig om van te voren te weten wie er komen. Graag mailen naar; aelderhooghekunsten@gmail.com 26 November 2018 Laatste kans: bezoek het InspiratieThuis in Schoonoord!   2 juni 2017 werd aan de Stortstraat 13 in Schoonoord het InspiratieThuis geopend. Een modelwoning waarin verschillende mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen getest kunnen worden. Inwoners van de gemeente Coevorden die nog niet in dit inspiratiehuis zijn geweest, hebben nog tot het einde van dit jaar de kans om deze woning te bezoeken. De modelwoning sluit namelijk eind 2018.   Voorheen verhuisde men op het moment dat er echt zorg nodig was naar een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Nu is dat niet meer zo. Mensen zijn gehecht aan hun eigen plek en willen daar het liefst zo lang mogelijk blijven wonen. Met een paar slimme aanpassingen en naar verhouding lage kosten is dit voor veel bewoners mogelijk.   Er zijn verschillende kleine aanpassingen mogelijk aan een woning, zodat de bewoner prettiger kan wonen. Een tweede trapleuning, een hogere toiletpot, automatische raamopener of comfortsloten. Maar ook grotere aanpassingen, want wanneer traplopen moeilijker wordt, is de ThuisBest huislift een mooie oplossing.   Kom nog even langs! Bewoners van de gemeente Coevorden die het InspiratieThuis aan de Stortstraat 13 in Schoonoord nog willen bezoeken, kunnen daar terecht op de volgende momenten:   Woensdagochtend: 21 november, 5 en 19 december tussen 10:00 en 12:00 uur; Donderdagmiddag: 15 en 29 november en 13 en 27 december tussen 14:00 en 15:00 uur.   Ook is het mogelijk om op een ander moment langs te komen of met een groep het InspiratieThuis te bezoeken. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via: info@inspiratiethuisschoonoord.nl of 0593 564600.   Meer informatie over langer thuis wonen in Coevorden is te vinden op https://coevorden.langzultuwonen.nl/ 30 Oktober 2018 Informatiebijeenkomst Zonneparken WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018 AANVANG: 19.30 UUR DORPSHUIS DE SCHALM Klik op deze link naar het huis aan huis artikel voor meer informatie 30 Oktober 2018 Kom kijken bij de NAM locatie op de Open Bedrijvendag. Bij de NAM Gaslocatie aan de Nieuwe Dijk in Steenwijksmoer is er op zaterdag 3 november van 10 - 16 uur van alles te doen. - Rondleiding over de locatie - Voor de kinderen, vuurvliegjes maken - Historie over de gaswinning in Nederland, die begon 70 jaar terug op deze locatie. 15 Juni 2018 Onze nieuwsbrief juni 2018 is uit met informatie van o.a. de uitnodiging voor de thema avond zonneparken op 18 juni, de wervingscampagne vrijwilligers, de agenda en een omschrijving van de projecten die meedoen in het kader van het Dorpsbudget. U kunt stemmen op de projecten door het bijgevoegde stemformulier in te vullen. Klik hier voor de Nieuwsbrief, klik hier voor het stembiljet en klik hier voor de flyer ontmoetingsmarkt. Stem en kom allemaal naar de thema avond en de ontmoetingsmarkt vrijwilligers !!!!! 2 Mei 2018 Op 30 april zijn een aantal bestuursleden van PB bij de gemeente geweest in verband met de vragen vanuit Steenwijksmoer rondom de op te stellen beleidsregel voor zonneparken. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-60221.html De huidige structuurvisie van de gemeente was onduidelijk over de regels voor zonneparken. Daarom wordt er een beleidsregel opgesteld. De gemeente wijst nu een zoekgebied aan waar eventueel mogelijkheden zijn voor het opzetten van een zonnepark. Er is tot en met 3 mei de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Hierin kunt u aangeven wat u van de beleidsregel vind. De gemeente gaat vervolgens de zienswijze beoordelen en wordt de zaak voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders. Burgemeester en Wethouders stellen al dan niet gewijzigd, de beleidsregel vast. Plaatselijk Belang dient zelf een zienswijze in, omdat in onze ogen Steenwijksmoer onevenredig wordt belast met de zonneparken ten opzicht van de rest van de gemeente.   29 Maart 2018 Op 5 Maart 2018 hebben wij onze jaarlijkse vergadering gehouden. Op deze goed bezochte vergadering zijn vele punten aan de orde geweest. Klik hier voor het secretariele jaarverslag 2017 ,de notulen  en de presentatie inzake glasvezel besproken in deze vergadering.  
Home Nieuws/Agenda Visie Bestuur Dorpshuis Organisaties Geschiedenis Blog Archief Contact
Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer
Volg het laatste nieuws op de Facebook pagina Dorp Steenwijksmoer
Nieuws/Agenda