Dorp Steenwijksmoer
Donateurschap Plaatselijk Belang is van en voor de inwoners van Steenwijksmoer. Ons doel is om de plaatselijke belangen te behartigen en de vooruitgang van ons dorp te bevorderen. We willen dat we kunnen blijven genieten van het leven in deze omgeving. Samen staan we sterk! Om dit te onderstrepen hebben we het donateurschap opgezet. Door middel van een kleine bijdrage kan iedereen die Steenwijksmoer een warm hart toedraagt zijn betrokkenheid tonen. Het hebben van veel donateurs is belangrijk voor de positie van plaatselijk belang en voor de invloed bij de diverse overheden. Verder kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over actuele zaken die in ons dorp spelen. Als donateur kunt u uw eigen bijdrage kiezen. Per huishouden is de keuze €5, €10 of €15 per jaar. Met dit geld worden met name het drukwerk en de website bekostigd, de bestuursleden werken op vrijwillige basis. Daarnaast ondersteunt Plaatselijk Belang diverse activiteiten die van en voor de dorpelingen georganiseerd worden. Donateur worden kan door het invullen van onderstaand formulier. Daarnaast kunt u uw bijdrage overmaken naar onze rekening, of u kunt ons machtigen voor een automatische incasso.
Copyright: Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer
Machtiging Machtiging
Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. Powered by Yourhosting